ชมคลิปใช้งาน Cortana ร่วมกับรถยนต์ด้วยการเชื่อมต่อผ่าน Bluetooth


Cortana_Car_kit

เว็บไซต์ Windows Phone Central ได้ทำคลิปการเชื่อมต่อ Windows Phone เข้ากับรถยนต์ผ่านทาง Bluetooth เพื่อใช้งาน Cortana จะมีวิธทำและการใช้งานเป็นอย่างไรนั้น เชิญชมคลิปได้เลยครับ

[youtube http://youtu.be/hXjl-7lG6wk]

วิธีการเชื่อมต่อ

  • เปิด Bluetooth โดยไปที่ settings > bluetooth > on
  • เชื่อมต่อรถยนต์ของคุณกับ Windows Phone ผ่าน Bluetooth (ในขั้นตอนนี้รถยนต์ของแต่ละท่านอาจจะมีขั้นตอนการเชื่อมต่อที่แตกต่างกันไป)
  • หลังจากเชื่อมต่อแล้ว ให้เพิ่ม Cortana เข้าไปรายชื่อโทรด่วน (Speed dial) ถ้าเพิ่มไมไ่ด้ ให้ลองใส่หมายเลข 555-555-9876 เข้าไปเพื่อเป็นหมายเลขหลอก
  • ลองใช้คำสั่งเสียงกับรถยนต์ แล้วลองโทรหา Cortana และเริ่มใช้งานได้เลย

หากท่านใดที่รถยนต์สามารถเชื่อมต่อ Bluetooth กับสมาร์ทโฟนได้ ลองใช้งาน Cortana กับรถยนต์ของคุณดูนะครับ

* Cortana จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยน Region หรือ ภูมิภาคเป็น United State 

Source: wpcentral

Tags Cortana

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply