Tag: Video call


Applications

LINE สำหรับ Windows Phone อัพเดทเวอร์ชั่น 3.9.0.611 ใช้งาน Video Call ได้แล้ว

LINE สำหรับ Windows Phone ออกเวอร์ชั่นอัพเดทเป็น 3.9.0.611 เพิ่มฟีเจอร์ Video Call มาให้ใช้งานแล้ว นอกจากนี้ยังเพิ่มการรองรับภาษาอิตาลี, แก้ไขบั๊ก และ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น การใช้งานก็สามารถแตะจากหน้ารายชื่อเพื่อนแล้วเลือก video call หรือจะอยู่ในห้องแชท ก็แตะที่ปุ่ม … แล้วเลือก video call ก็ได้ สำหรับฟีเจอร์ Video Call ใน LINE สำหรับ Windows Phone นี้จะรองรับบน Windows Phone ...