Tag: ASTRO File Manager


Nokia X Family

วิธีคัดลอก, ย้าย, ลบ ข้อมูลและไฟล์ต่างๆ ในเครื่อง Nokia X2

เราสามารถคัดลอก, ย้าย หรือ ลบ ไฟล์ต่างๆบน Nokia X, Nokia XL และ Nokia X2 ได้ง่ายๆ โดยใช้แอพฯ ASTRO File Manager ด้วยแอพฯนี้จะอำนวยความสะดวกให้เราจัดการไฟล์ต่างๆได้ดีขึ้น