Tag: 80072f8f


Tips & Tricks

วิธีแก้ปัญหาตรวจสอบการอัพเดตบน Windows Phone ไม่ได้ (ขึ้นรหัส 80072f8f)

Microsoft เริ่มทยอยปล่อยอัพเดต Lumia Cyan กันแล้ว และถ้าเกิดใครกดตรวจสอบการอัพเดตแล้วเจอปัญหา 80072f8f บน Windows Phone ก็ไม่ต้องตกใจไป มาดูวิธีแก้ไขกันครับ