แอพฯจาก Nokia Collection บน Windows Phone บางส่วนมีอัพเดต เปลี่ยนชื่อนำหน้าเป็น Lumia แทนแล้ว


Lumia-apps

แอพฯจาก Nokia Collection ที่เป็นของ Microsoft Mobile อาทิ Nokia Storyteller, Nokia Cinemagraph, Nokia Panorama และ Nokia Creative Studio ได้มีอัพเดตและเปลี่ยนชื่อนำหน้าจาก Nokia เป็น Lumia แล้ว

โดยยังคงเหลือ Nokia Camera, Nokia Camera Beta, Nokia Play to, Nokia Trailers, Nokia Video Upload, Nokia Refocus, Nokia Video Trimmer และ Nokia Glam Me ที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเป็น Lumia แต่ชื่อของผู้พัฒนาได้เปลี่ยนจาก Nokia เป็น Microsoft Mobile มานานแล้ว ตั้งแต่ Microsoft เข้าซื้อ Nokia เสร็จสิ้นใหม่ๆ

ดาวน์โหลด Lumia Storyteller, Lumia Cinemagraph, Lumia Panorama, Lumia Creative Studio สำหรับ Windows Phone

 

 

 

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply