Nokia X โดนรูทแล้ว สามารถใช้งาน Google Play Store และบริการอื่นๆได้แล้ว


Nokia X Family

ยังไม่ทันได้วางจำหน่าย ตอนนี้ Nokia X โดนรูทซะแล้ว ซึ่งระบบปฏิบัติการ Nokia X Platform นั้น ปรับปรุงมาจาก Android โดยมีการตัดบริการต่างๆจาก Google ทิ้งไป รวมถึงแหล่งดาวน์โหลดแอพฯและเกมส์อย่าง Google Play Store ด้วย

แต่ตอนนี้มีนักพัฒนาจาก xda-developer สามารถรูทเครื่อง Nokia X ได้แล้ว และทำให้ติดตั้งบริการจาก Google ได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น Google Play Store, Google Now และบริการตัวอื่นๆของ Google ได้ ตอนนี้ก็มีวิธีการติดตั้งกันแล้ว ก็เหลือแต่การวางจำหน่ายในประเทศไทยเท่านั้นครับ 😀

[youtube http://youtu.be/NRjbR8RmWPs]

 

ที่มา whatphone.net

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply