display+touch อัพเดตเวอร์ชั่น 1.6.2.23 แก้ไขบัคและรองรับ quick mode ในการคั้งค่า Glance Settings


display-touch

วันนี้มีการอัพเดต display+touch ของเครื่อง โดยมีการอัพเดตเวอร์ชั่นเป็น 1.6.2.23 สำหรับเวอร์ชั่นนี้ จะมีการแก้ไขบัคจากเวอร์ชั่นที่แล้ว และสำหรับ Lumia Amber หรือ GDR2 จะมีการรองรับ Quick mode ในการตั้งค่าของ Glance โดย Quick mode นี้ยังไม่รู้ว่าเป็นอะไร ตามที่เห็นก่อนหน้านี้จะเป็นการตั้งค่า Off/Peek/Timed/Always ซึ่งการอัพเดตครั้งนี้ จริงๆแล้วว่ายังไม่ทราบคืออะไรกันแน่ แต่ก็มีการเลื่อนเมนูลงมาล่างสุด ง่ายต่อการมองหามากขึ้น

display+touch เป็นการตั้งค่าหน้าจอต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Touch sensitivity ตั้งค่าหน้าจอสัมผัส, Lumia Color Profile จัดการโทนสีของหน้าจอ (เฉพาะ GDR2), double tap to wake แตะที่หน้าจอ 2 ครั้งเพื่อเข้าสู่หน้า lock screen (เฉพาะ GDR2) และ Glance Screen แสดงนาฬิกาและสถานการชาร์จที่หน้าจอขณะล็อคเครื่อง (เฉพาะ GDR2)

เพื่อนชาว Nokia Lumia ที่เป็น Windows Phone 8 สามารถเข้าไปอัพเดต display+touch ได้ที่ Windows Phone Store ได้เลย

QR Display + Touch

 

 

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply