Nokia เริ่มปล่อยอัพเดท “Portico” บน Lumia 820 – 920 ทั่วโลกแล้ววันนี้


Nokia เริ่มปล่อยอัพเดท “Portico” สำหรับ Lumia 820, Lumia 920 ทั่วโลกแล้ววันนี้ หลังมีอัพเดทในสหรัฐ – แคนานา (วางขายผ่าน AT&T) เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2012 ที่ผ่านมา โดยผู้ใช้จะได้รับ Notification ให้ดาวน์โหลด Software อัตโนมัติ ทั้งนี้ ระบบจะทยอยปล่อยอัพเดทเรื่อยๆ จนกระทั่งครบทุกประเทศช่วงเดือนมีนาคม 2013 ดังนั้นใครยังไม่มีอัพเดทขึ้นมายังไม่ต้องร้อนใจครับ

portico-png

Portico Update บน Nokia Lumia 2 รุ่นใหม่ มาพร้อมกับการปรับปรุงทั้งเรื่อง WiFi, Bluetooth การถ่ายภาพ ระบบข้อความ ฯลฯ ซึ่งควรอัพเดทเป็นอย่างยิ่ง !

.
ที่มา : WMPoweruser

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply