Nokia Lumia 730 ผ่านการตรวจสอบจาก FCC แล้ว พบเป็นรุ่น 2 ซิม


Nokia Lumia 730 RM_1040_FCC

Nokia Lumia 730 โค้ดเนม Superman รุ่นต่อยอดจาก Nokia Lumia 720 ได้ผ่านการตรวจสอบจาก FCC แล้ว และพบว่ารองรับการใช้งาน 2 ซิมอีกด้วย

Nokia Lumia 730 หรือ Superman นี้จะมีรหัสรุ่นเป็น RM-1040 สำหรับรุ่นนี้มีการคาดการณ์กันว่าจะเป็นรุ่น Selfie Phone ที่มีกล้องหน้าความละเอียด 5 ล้านพิกเซล มาพร้อมซอฟท์แวร์ล่าสุด Debian Red และจะมีราคาไม่เกิน 8,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ข่าวที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ คงต้องติดตามข่าวของ Nokia Lumia 730 กันต่อไปครับ

FCC ย่อมาจาก Federal Communications Commission หรือ คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร ซึ่งเป็นตัวแทนของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลอุปกรณ์สื่อสาร ประเภท วิทยุ, โทรทัศน์ รวมถึงคอมพิวเตอร์ที่ผลิตสัญญาณความถี่วิทยุ ซึ่งจะไปรบกวนการส่งกระจายทางธุรกิจ โดยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะต้องได้รับการรับรองจาก FCC ก่อนที่จะนำไปวางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา

 

Source

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply