Nokia Guru คือ Bluetooth Stereo Headset BH-121 พร้อมด้วย NFC


image

หลังจากที่มีข่าวก่อนหน้านี้ @evleaks ได้ปล่อยข่าวเกี่ยวกับ Nokia Guru กล่าวว่ามันคือ Nokia iPod

image

แต่วันนี้มีข้อมูลใหม่ Nokia Guru คือ Bluetooth Stereo Headset รุ่น BH-121 พร้อมด้วย NFC และจะวางขายในเดือนธันวาคมนี้ ด้วยราคา $54 หรือประมาณ 1,700 บาทไทย

ที่มา nokiapoweruser

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply