ศูนย์บริการ โนเกีย แคร์ (Nokia Care)

Nokia Care

รายชื่อศูนย์บริการ โนเกีย แคร์ (Nokia Care) ประเทศไทย

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ เอ็มบีเค
ที่อยู่: มาบุญครองเซ็นเตอร์ ชั้น 2 โซนดี ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน 10330, กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: +6626260435
แฟกซ์: +6626260436

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ ซีคอนสแควร์
ที่อยู่: ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ ยูนิตเลขที่ 1007 ชั้น G หมู่ 6 ถนน ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ 10250, กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: +6627201659

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลพลาซ่า พระรามสอง
ที่อยู่: ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า พระรามสอง ชั้น2 โซนไอที แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน 10150, กรุงเทพฯ
โทรศัพท์: +6628724749

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
ที่อยู่: ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ห้องบีเอฟ32 ชั้นใต้ดิน หมู่ที่2 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญญบุรี 12130, ปทุมธานี
โทรศัพท์: +6629585850

ภาคกลาง

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ สุโขทัย
ที่อยู่: 315 ถนนจรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง 64000, สุโขทัย
โทรศัพท์: +6655614646

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ นครสวรรค์
ที่อยู่: จ81/42 ถนนสวรรค์วิถี ปากน้ำโพ อำเภอเมือง 60000, นครสวรรค์
โทรศัพท์: +6656311129

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ นครปฐม
ที่อยู่: 141/38 ถนนราชวิถี อำเภอพระปฐมเจดีย์ 73000, นครปฐม
โทรศัพท์: +6634280454

ภาคเหนือ

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ เชียงใหม่
ที่อยู่: 170/6 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง 50100, เชียงใหม่
โทรศัพท์: +6653818866
แฟกซ์: +6653818867

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ เชียงราย
ที่อยู่: 188 ถนนธนาลัย ตำบลเวียง อำเภอเมือง 57000, เชียงราย
โทรศัพท์: +6653601051

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ ลำปาง
ที่อยู่: 357/46 ถนนบุญวาทย์ (ฉัตรชัย) ตำบลสวนดอก อำเภอเมือง 52000, ลำปาง
โทรศัพท์: +6654218755

ภาคใต้

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ หาดใหญ่
ที่อยู่: 489/5 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ตรงข้ามห้างสรรพสินค้าสยามนครินทร และบริษัท CAT เทเลคอม) 90110, สงขลา
โทรศัพท์: +6674365044
แฟกซ์: +6674365046

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ สุราษฎร์ธานี
ที่อยู่: 48/9-10 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมือง 84000, สุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์: +6677222288

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ ภูเก็ต
ที่อยู่: 38/3 ห้อง 120 หมู่ 5 ถนนบางใหญ่ ตำบลวิชิต อำเภอเมือง 83000, ภูเก็ต
โทรศัพท์: +6676209306

ภาคอีสาน

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ นครราชสีมา
ที่อยู่: ห้างคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ ชั้น 4 เลขที่ 24 ถนนจอมสุรางค์ยาตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง 30000, นครราชสีมา
โทรศัพท์: +6644247948

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ ขอนแก่น
ที่อยู่: 272/33 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง 40000, ขอนแก่น
โทรศัพท์: +6643325780

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี
ที่อยู่: 614/2 ถนนชยางกูร อำเภอเมือง 34000, อุบลราชธานี
โทรศัพท์: +6645311744

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ อุดรธานี
ที่อยู่: 179 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง 41000, อุดรธานี
โทรศัพท์: +6642341844