โนเกียปล่อย Asha Software Update ให้กับ Nokia Asha 500, 501, 502, 503 และ 230 แล้ว


[youtube http://youtu.be/O0n4dGzOB-U]

โนเกียได้ปล่อยซอฟท์แวร์ตัวใหม่สำหรับ Nokia Asha 500, 501, 502, 503 และ 230 แล้ว โดยเพิ่มความสามารถดังนี้

  • เพิ่มโหมดการถ่ายรูปตัวเอง
  • Panoramic photo guide
  • รองรับการใช้งาน One Drive
  • แสดงวันเกิดบนหน้า fastlane
  • ปรับปรุงการแจ้งเตือนจาก Twitter ให้ดีขึ้น
  • เพิ่ม Nokia Mix Radio

สำหรับท่านใดที่ใช้งาน Nokia Asha 500, 501, 502, 503 และ 230 เข้าไปอัพเดตได้ที่ การตั้งค่า > อัพเดตโทรศัพท์(Settings >  Device updates)

ที่มา whatphone

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply