Microsoft เตรียมเปลี่ยนชื่อ Nokia เป็น Microsoft Lumia


goodbye-nokia-welcome-microsoft

หลังจากที่ย้ายเว็บไซต์มาใช้ของ Microsoft แล้ว ล่าสุดทางเพจ Facebook ของโนเกีย ประเทสไทยก็ได้ทำการประกาศว่าจะทำการเปลี่ยนชื่อเป็น Microsoft Lumia ในเร็วๆนี้

 

ซึ่งก็เป็นไปตามคาดหลังจาก Microsoft เข้าซื้อกิจการด้านโทรศัพท์มือถือของ Nokia เสร็จสิ้น โดยจะไม่ใช้ชื่อ Nokia ทำสมาร์ทโฟนอีก และทาง Nokia ที่เหลืออยู่ ตอนนี้ก็ได้ทำการพัฒนา HERE Maps ลงในฝั่งของ Android และอีก 2-3 ปี อาจจะกลับมาทำสมาร์ทโฟนที่ชื่อ Nokia อีกก็เป็นได้ คงต้องติดตามกันต่อไปว่า Microsoft Lumia จะเป็นไปในทิศทางใด 😀

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply