Instance บน Windows Phone กลับมาใช้งานได้ปกติ อัพโหลดรูปขึ้น Instagram ได้แล้ว


หลังจากที่ Instagram ปรับเปลี่ยน API ก็ส่งผลให้ Instance แอพพลิเคชั่นสำหรับเล่น Instagram บน Windows Phone ไม่สามารถใช้งานได้ และดูเหมือนจะถูกบล็อคไม่ให้ผู้ใช้งาน Instagram อื่นๆเห็น และเมื่อวานนี้ Daniel Gray นักพัมนา Instance ได้บอกว่ากลับมาอัพโหลดรูปได้ปกติแล้ว แต่ทว่า จะเห็นเพียงผู้อัพโหลดเท่านั้น

instance-windows-phone

จนมาถึงเช้าวันนี้ สามารถอัพโหลดรูปภาพได้ปกติและผู้ใช้งานคนอื่นๆสามารถมองเห็นแล้ว นอกจากนี้รูปต่างๆที่อัพโหลดผ่าน Instance ได้กลับมาแสดงผลปกติทั้งหมดแล้ว

นอกจาก Instance แล้วยังมีแอพพลิเคชั่นสำหรับอัพโหลดขึ้น Instagram อีก ได้แก่ Hipstamatic Oggl และ Instagraph และยังมี 6tagram แอพพลิเคชั่นน้องใหม่ ที่กำลังจะปล่อยให้ดาวน์โหลดมาใช้งานกันเร็วๆนี้อีกด้วย

ซื้อ/ดาวน์โหลด Instance

QR Instance new

ดาวน์โหลด Instance Free

QR Instance FREE

 

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply