วิธีเปิดการใช้งานรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานเครื่องบน Nokia X2


How-to-turn-on-Security-code-on-Nokia-X2

สำหรับผู้ใช้งาน Nokia X2 สามารถป้องกันเครื่องของคุณไม่ให้คนอื่นมาเปิดดูได้ง่ายๆ ด้วยการตั้งรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานในหน้า Lock screen ครับ ไปดูวิธีกันเลย

วิธีเปิดการใช้งานรหัสผ่านก่อนเข้าใช้งานเครื่องบน Nokia X2

How-to-turn-on-Security-code-on-Nokia-X2-1

ไปที่ Settings > Security > Securrity code

จากนั้นเลือกว่าจะตั้งแบบ PIN หรือ Password

  • PIN จะเป็นการตั้งหัสผ่านโดยใช้แต่ตัวเลข
  • Password เป็นการตั้งรหัสผ่านโดยการใช้งานตัวเลขและตัวอักษรร่วมด้วย

How-to-turn-on-Security-code-on-Nokia-X2-2

จากนั้นทำการใส่รหัสที่ต้องการใช้ลงไป (จะต้องเกิน 5 ตัวอักษรทั้งแบบ PIN และแบบ Password)

ใส่รหัสเดิมซ้ำอีกครั้ง เป็นอันเรียบร้อย

วิธีปิดการใช้งานรหัสผ่านบน Nokia X2

ไปที่ Settings > Security > Securrity code

ใส่รหัสผ่าน จากนั้นเลือก None

แต่นี้คุณก็สามารถปกป้องเครื่องของคุณได้ในระดับนึงแล้ว เพราะถ้าคุณไม่ใส่รหัสล็อคไว้ ใครๆก็สามารถหยิบมือถือของคุณขึ้นมาใช้งานได้ทันที

 

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply