วิธีแก้ปัญหาตรวจสอบการอัพเดตบน Windows Phone ไม่ได้ (ขึ้นรหัส 80072f8f)


Windows-Phone-error-80072f8f

Microsoft เริ่มทยอยปล่อยอัพเดต Lumia Cyan กันแล้ว และถ้าเกิดใครกดตรวจสอบการอัพเดตแล้วเจอปัญหา 80072f8f บน Windows Phone ก็ไม่ต้องตกใจไป มาดูวิธีแก้ไขกันครับ

การเกิดปัญหา 80072f8f นี้ เกิดจากการที่ Windows Phone ของเรามีวันและเวลาไม่ตรงกับ Windows Update service ให้เราทำการปรับหรือตั้งวันและเวลาในเครื่องใหม่ โดยไปที่

  • settings > date+time ปิดการตั้งเวลาอัตโนมัติ
  • จากนั้นทำการเลือก time zone ให้ตรงกับเมืองที่เราอยู่ ถ้าเป็นประเทษไทยก็ (UTC+7:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  • ปรับวัน และเวลาให้ตรง

จากนั้นกลับไปตรวจสอบการอัพเดตใหม่ ก็จะสามารถอัพเดตได้ปกติแล้ว

 

Tags 80072f8f

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply