[How-to] วิธีย้ายแอพฯ, เกมส์ ไปยังเมมโมรี่การ์ด บน Nokia X2


Nokia-X2-move-to-memory-card-feat-2

Nokia X2 มาพร้อมกับหน่วยความจำภายใน 4GB และมีพื้นที่ให้ใช้งานสำหรับเก็บข้อมูลและติดตั้งแอพฯและเกมส์ต่างๆเพียง 2GB เท่านั้น แต่ว่ารองรับการใช้งาน microSD Card ได้สูงสุด 32GB และใน Nokia X2 นี้สามารถย้ายแอพฯหรือเกมส์ไปยังเมมโมรี่การ์ดได้แล้ว

Nokia X2 ที่มาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Nokia X Platform 2.0 นี้จะอนุญาติให้เราย้ายแอพฯหรือเกมส์ไปยังเมมโมรี่การ์ดได้แล้ว ซึ่งจะแตกต่างกับ Nokia X Platform 1.0 บน Nokia X และ Nokia XL ที่ไม่สามาถย้ายไปยังเมมโมรี่การ์ดได้ เพราะ หน่วยความจำภายในจะแบ่งเป็น 2 ส่วน ตัวระบบจึงมองอีกส่วนเป็นหน่วยความจำภายนอก แต่บน Nokia X2 นี่แสดงแค่ส่วนเดียว ซึ่งจะแยกระหว่างข้อมูลระบบและข้อมูลทั่วไปเช่น เพลง, รูป, วิดีโอ, แอพฯ และเกมส์ จึงสามารถย้ายไปยังเมมโมรี่การ์ดได้

วิธีย้ายแอพฯ, เกมส์ ไปยังเมมโมรี่การ์ด บน Nokia X2

ไปที่ Settings > Apps 

Nokia-X2-move-to-memory-card

เข้าไปยังแอพฯหรือเกมส์ที่ต้องการย้าย และถ้าหากแอพฯหรือเกมส์นั้นย้ายได้จะขึ้นคำว่า Move to memory card แตะที่ปุ่มนี้และรอจนกว่าจะย้ายเสร็จ

Nokia-X2-move-to-memory-card

เพียงเท่านี้ก็จะเพิ่มหน่วยความจำภายในมากขึ้นแล้ว แต่การที่จะย้ายแอพฯหรือเกมส์ไปยังเมมโมรี่การ์ดนั้น จะต้องใช้เมมโมรี่การ์ดที่ดีและมีความเร็วในการอ่านข้อมูลหน่อยนะครับ เวลาเล่นเกมส์หรือใช้งานทั่วไปจะได้ไม่ขัดใจมาก ขอให้ใช้งาน Nokia X2 ให้สนุกนะครับ ^^

[youtube http://youtu.be/u87K3uBdS9w]

Share this post

3 comments

Add yours
 1. Roll 31 July, 2014 at 20:16 Reply

  ย้ายแล้วมันยังค้างอยู่ในเครื่องอะครับ

  • nokiagang 1 August, 2014 at 10:18 Reply

   จะมีไฟล์ระบบส่วนนึงอยู่ในเครื่องครับ ไฟลืดังกล่าวจะจำเป็นต่อการรันแอพฯ จึงยังมีคงเหลือไว้

 2. Wiboonporn 21 June, 2015 at 05:45 Reply

  ต้องการย้ายแต่รูปไปที่ sd card ทำอย่างไร (Nokia X2 Dual Sim)

Leave a Reply