เข้าถึง Facebook และ Twitter ได้อย่างรวดเร็วผ่าน Fastlane บน Nokia Asha 503


Nokia-Asha-503-Fastlane

Nokia Asha 503 ยังคงเอกลักษณ์อันโดดเด่นจาก Nokia Asha 501 ไว้ ก็คือ Fastlane นั่นเอง สำหรับ Fastlane นี้จะเป็นตัวบ่งบอกการใช้งานของเราที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลการโทร ข้อความ บันทึกและแจ้งเตือนต่างๆ รวมไว้ในหน้าจอเดียว และสามารถเข้าถึง Social Network อย่าง Facebook และ Twitter ได้อย่างง่ายดาย

การเข้าสู่หน้าจอ Fastlane นั้นทำได้ง่าย เพียงปาด (Swipe) เข้ามาจากหน้า Lock screen หากเจอหน้ารวมแอพฯต่างๆก็ให้ทำการปาดด้านซ้ายหรือขวาอีกครั้งก็จะเจอหน้า Fastlane ครับ

ในหน้า Fastlane จะแสดงข้อมูลเป็น 3 ช่วง ได้แก่

  • อนาคต – เป็นเหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้น เช่น การเตือนนัดหมายจากปฏิทิน
    Nokia-Asha-503-Fastlane-2
  • ปัจจุบัน – เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ นัดหมาย สายไม่ได้รับ
    Nokia-Asha-503-Fastlane-1
  • อดีต – เป็นเหตุการณ์ของวันก่อนๆ ที่ผ่านมา

Nokia-Asha-503-Fastlane-post-facebook-twitter

และที่สำคัญในหน้า Fastlane ยังให้เราสามารถโพสต์ข้อความ Facebook และ Twitter ได้ง่ายๆ แค่การแตะที่ วันนี้ คุณคิดอะไรอยู่? เพียงเท่านี้คุณก็สามารถโพสต์ข้อความไปยัง Facebook และ Twitter ได้ง่ายโดยไม่ต้องเข้าแอพฯ

Nokia-Asha-503-Fastlane-3

ในหน้า Fastlane สามารถลบการกระทำออกไปได้ด้วยนะครับ โดยการแตะที่การระทำค้างไว้ และเลือกลบได้เลย

 

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply