Facebook beta สำหรับ Windows Phone 8 อัพเดตเวอร์ชั่น 5.0.1.7


Facebook-Beta-Windows-Phone-8

Facebook beta สำหรับ Windows Phone 8 มีอัพเดตเวอร์ชั่นเป็น 5.0.1.7 โดยเป็นการอัพเดตเวอณืชั่นเพียงเล็กน้อยเท่านั้น และไม่มีการบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเช่นเคย คาดว่าจะเป็นการแก้ไขบัคและปรับปรุงเล็กน้อยเสียมากกว่า

ดาวน์โหลด Facebook beta

QR Facebook Beta

 

Share this post

3 comments

Add yours

Leave a Reply