เทค 101

December 17, 2023

เทคโนโลยี AR: การผสมผสานโลกความเป็นจริงและโลกดิจิตอล

เทคโนโลยีการเสริมความเป็นจริงหรือ Augmented Reality (AR) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของเราอย่างสิ้นเชิง จากการเล่นเกมไปจนถึงการศึกษาและการท่องเที่ยว ในบทความนี้เราจะสำรวจและสะท้อนด้วยความลึกลับถึงเทคโนโลยี AR และผลกระทบที่มันเกิดในโลกปัจจุบัน การกำหนดคำนิยามของ AR คำว่า AR หมายถึง “เสมือนจริงเพิ่มเติม” ซึ่งเป็นย่อมาจาก Augmented Reality ในภาษาอังกฤษ ซึ่งหมายถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มภาพหรือข้อมูลเสริมเข้าไปในโลกที่แสดงผลทางดิจิทัล...