แนะนำแอพฯ : Battery Level for WP8 แสดงปริมาณแบตเตอรี่เป็นเปอร์เซ็นต์


สำหรับ Windows Phone 8 จะไม่แสดงปริมาณแบตเตอรี่เป็นตัวเลข ซึ่งทำให้เรากะปริมาณแบตเตอรี่ยากว่าเหลือเท่าไรแล้ว แต่ปัญหานี้แก้ไขได้โดยติดตั้ง Battery Level for WP8 เข้าไป

Battery Level for WP8 จะแสดงปริมาณแบตเตอรี่ในหน้า Live Tiles และในหน้า Lock screen ด้วย โดยในหน้า Live Tiles สามารถปรับได้ถึง 3 ขนาด หากทำการชาร์จก็แสดงคำว่า Charging battery ใต้ตัวเลข

แสดงผลในหน้า Lock screen แต่ตั้งค่าใน settings > lock screen เสียก่อน

ในหน้า Dashboard ของ Battery Level for WP8 ยังมีการคำนวณว่าจะสามารถสแตนด์บายได้กี่วันกี่ชั่วโมงอีกด้วย

ดาวน์โหลด Battery Level for WP8

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply