Foursquare ปรับโลโก้ใหม่ และเตรียมตัดฟีเจอร์ให้เหลือแค่การค้นหาสถานที่


Foursquare new logo

Foursquare แอพฯเช็คอินสถานที่ได้มีการปรับโลโก้ใหม่หมดจด และเตรียมที่จะตัดฟีเจอร์การเช็คอินออกจากแอพฯ โดยให้เหลือแค่การค้นหาสถานที่เพียงอย่างเดียว

เมื่อ 2 เดือนก่อน Foursquare ได้ทำแอพฯเช็คอินใหม่ออกมาที่เรียกว่า Swarm โดยเปิดให้ใช้งานบน iOS และ Android ก่อน ส่วนของ Windows Phone ก็เตรียมมาลงในเร็วๆนี้แล้ว และนอกจากการปรับเปลี่ยนโลโก้แล้วยังมีการตัดฟีเจอร์เช็คอินออก โดยเหลือแค่เพียงการค้นหาสถานที่ต่างๆใน Foursquare เท่านั้น ถ้าอยากจะเช็คอินต้องใช้แอพฯ Swarm แทน

Foursquare new screen

ความเคลื่อนไหว Foursquare บน Windows Phone คาดว่าจะรอให้ออกแอพฯ Swarm ออกมาก่อน และอาจจะอัพเดตเพื่อเปลี่ยนหน้าตาพร้อมๆกับแพลตฟอร์มอื่นๆ

Share this post

No comments

Add yours

Leave a Reply