Video call Archive

  • LINE สำหรับ Windows Phone ออกเวอร์ชั่นอัพเดทเป็น 3.9.0.611 เพิ่มฟีเจอร์ Video Call มาให้ใช้งานแล้ว นอกจากนี้ยังเพิ่มการรองรับภาษาอิตาลี, แก้ไขบั๊ก และ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น การใช้งานก็สามารถแตะจากหน้ารายชื่อเพื่อนแล้วเลือก video call หรือจะอยู่ในห้องแชท ก็แตะที่ปุ่ม … […] 1

    LINE สำหรับ Windows Phone อัพเดทเวอร์ชั่น 3.9.0.611 ใช้งาน Video Call ได้แล้ว

    LINE สำหรับ Windows Phone ออกเวอร์ชั่นอัพเดทเป็น 3.9.0.611 เพิ่มฟีเจอร์ Video Call มาให้ใช้งานแล้ว นอกจากนี้ยังเพิ่มการรองรับภาษาอิตาลี, แก้ไขบั๊ก และ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น การใช้งานก็สามารถแตะจากหน้ารายชื่อเพื่อนแล้วเลือก video call หรือจะอยู่ในห้องแชท ก็แตะที่ปุ่ม … […]

    Continue Reading