Accessories, Windows Phone

Nokia DC-50 อุปกรณ์ชาร์ทแบตฯ ไร้สายแบบพกพาสำหรับ Nokia Lumia

image

Nokia เปิดอุปกรณ์เสริมใหม่ DC-50 อุปกรณ์ชาร์ทแบตฯ ไร้สายแบบพกพาสำหรับ Nokia Lumia ที่มีคุณสมบัติชาร์ทแบตฯ ไร้สาย

DC-50 คือ Power Bank ที่มีความจุ 2400 mAh และรองรับการชาร์ทแบตฯ ไร้สาย ตามมาตรฐาน QI โดยจะวางขายราคา 99 $ หรือประมาณ 3,300 บาทไทย โดยจะเริ่มวางขายในไตรมาสที่ 4

ที่มา Symbiantweet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *