Nokia haf78ne91

ข้อมูลตัวเครื่อง

 • เครื่อข่าย zmqa5nx6t
 • เครื่อข่าย 3G i4t2u3hd7
 • ขนาด 8rawbnvib
 • น้ำหนัก wlvex3ir7
 • จอแสดงผลแบบ 4vx4l4qen
 • ขนาดหน้าจอ 08g2zjjr6
 • zr8h9zy5e
 • เสียง 5rgkg0mmq
 • u43ndlfy7
 • mwbn5kdm1
 • CPU b88aqv4vp
 • OS 6be2welbq
 • หน่วยความจำภายใน m41he0wxr
 • หน่วยความจำภายนอก eggnk6y5d
 • สมุดโทรศัพท์ iinfkv8uv
 • สีของตัวเครื่อง nvty39u0y

กล้อง

 • กล้องตัวหลัก wrb970dnh
 • คุณสมบัติ 80dzjdy4p
 • วิดีโอ bunavg29w
 • กล้องตัวรอง 44jrpqw8x

การเชื่อมต่อและรับส่งข้อมูล

 • รับส่งข้อความผ่าน ppmgxv3zv
 • ใช้งานอินเตอร์เน็ต 0awv8yv4h
 • GPRS aj7yu6m7b
 • HSCSD
 • EDGE j63h16wqf
 • 3G qpf5z5bv4
 • WLAN hhwmhp94b
 • i9320wmhh
 • Bluetooh 1zxt7f1fa

คุณสมบัติเด่น

 • rddw4pukt
 • เกมส์ 9nux4jde1
 • y7nve63di
 • GPS l2xgr8wbu
 • 9i7kmri98

การใช้งานแบตเตอรี่

 • แบตเตอรี่มาตรฐาน wy137q1r7
 • ระยะเวลาสนทนาh7mbtvgmq
 • ระยะเวลาสแตนด์บาย3wftkl7qz
 • ระยะเวลาฟังเพลงz0letdv8j