ข้อมูลโทรศัพท์มือถือโนเกีย - Nokia เปิดตัวปี 2556

ข้อมูลโทรศัพท์มือถือโนเกีย - Nokia เปิดตัวปี 2555

ข้อมูลโทรศัพท์มือถือโนเกีย - Nokia เปิดตัวปี 2554

ข้อมูลโทรศัพท์มือถือโนเกีย - Nokia เปิดตัวปี 2553

ข้อมูลโทรศัพท์มือถือโนเกีย - Nokia เปิดตัวปี 2552

ข้อมูลโทรศัพท์มือถือโนเกีย - Nokia เปิดตัวปี 2551

ข้อมูลโทรศัพท์มือถือโนเกีย - Nokia เปิดตัวปี 2550